Vanliga frågor

Vad räknas som högt blodtryck?

Gränserna för vad som räknas som förhöjt blodtryck har gradvis sänkts de senaste åren. I Sverige räknas ett blodtryck> 140/90 mm Hg taget i sittande efter minst 5 minuters vila som förhöjt. För personer med diabetes är lägre blodtryck än så ofta önskvärt. För att ställa diagnosen högt blodtryck krävs flera mätningar, att mätningen utförs korrekt och att en blodtrycksmanschett som mäter rätt används. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på >135/85 som förhöjt.

I USA har man nyligen sänkt gränsen för vad som anses vara en bra blodtrycksnivå. Enligt de senaste amerikanska riktlinjerna från november 2017 är blodtrycket helt normalt om det är <120/80 och onormalt högt om det systoliska blodtrycket ligger mellan 120-129. Hypertoni (förhöjt blodtryck enligt de amerikanska riktlinjerna) är ett övertryck >130 eller ett undertryck som är >80 mmHg.

Tillbaka till frågorna

Prova nu

Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Blodtrycksdoktorn finns som app för både iOS och Android. Du behöver bara mobilt BankID för att komma igång.

App Store knapp Google Play knapp