Vad är Accumbo?

Accumbo AB är det bolag som står bakom den digitala vårdtjänsten Blodtrycksdoktorn. Accumbo AB är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen samt patientsäkerhetslagen. Läs mer om oss här:

blodtrycksdoktorn.se/om-oss/