Jag har inte haft möjlighet att mäta blodtryck under en tid. Vad gör jag?

Meddela din läkare om detta i chatten i appen och börja sedan mäta igen när du har möjlighet.