Få koll på ditt blodtryck

Gör Blodtryckstestet för att testa din risk för högt blodtryck.
Tar ca 4 min.

4,7 av 5

Jag har koll på trycket

Hearth Health Awareness i samarbete med

Visste du att 1 miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det?

Feelgood och Blodtrycksdoktorn samarbetar för att öka medvetenheten om detta och för att fler ska få koll på trycket. Under Hearth Health Awareness kampanjen får du som medarbetare på Volvo möjlighet att:

Testa din risk för högt blodtryck genom Blodtryckstestet.
Mät ditt blodtryck vid de tillfälliga mätstationerna utplacerade på Volvos arbetsplatser.

Att regelbundet mäta blodtrycket borde vara lika självklart som att besikta bilen, gå till tandläkaren eller fira födelsedagen – något som görs varje år.

En blodtrycksmätning tar cirka 10 minuter och ger dig möjlighet att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Väl investerad tid, eller hur?

Mer om högt blodtryck

Högt blodtryck, även känt som hypertoni beskriver ett tillstånd där trycket i blodkärlen är förhöjt. Detta innebär att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom kroppens kärlsystem.

Blodtrycket mäts i två värden: det högre värdet kallas systoliskt tryck, vilket är trycket i kärlen när hjärtat slår och pumpar ut blod. Det lägre värdet kallas diastoliskt tryck, vilket är trycket i kärlen när hjärtat vilar mellan slag.

Blodtrycksvärden:
Normalt blodtryck: Systoliskt tryck under 120 mm Hg och diastoliskt tryck under 80 mm Hg.
Förhöjt blodtryck: Systoliskt tryck mellan 120-129 mm Hg och diastoliskt tryck under 80 mm Hg.
Hypertoni (högt blodtryck): Systoliskt tryck på 130 mm Hg eller högre, eller diastoliskt tryck på 80 mm Hg eller högre.