Accumbo och Brighter samarbetar kring nyskapande diabetestjänst

Diabetesdoktorn

Accumbo introducerade under 2019 Sveriges första digitala vårdtjänst för högt blodtryck – Blodtrycksdoktorn. Folksjukdomarna högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och fetma hänger ihop och innebär stora utmaningar för vården och ekonomin i hela världen. Accumbo samarbetar med Brighter för att introducera en digital vårdtjänst för diabetes – Diabetesdoktorn.

Pressmeddelande 2019-12-19.