Frågor och svar

Mäta blodtrycket hemma?

Många studier har visat att det är bättre att mäta blodtrycket hemma jämfört med på sjukhuset. Förutsättningarna är att mätningen sker på ett korrekt sätt efter 5 min vila och med en blodtrycksmanschett som mäter blodtrycket korrekt. Det blir fler mätningar och därför mer korrekt resultat. Man slipper stressen på sjukhuset och därmed den s.k vita rock-effekten som kan höja blodtrycket om sjuksköterska eller läkare mäter trycket. Mät gärna blodtrycket morgon och kväll i en vecka och ta medelvärdet på alla mätningarna.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss