BLODTRYCKSDOKTORN.SE

Frågor och svar

Varför är högt blodtryck farligt?

Förhöjt blodtryck är globalt den enskilt största orsaken till för tidig död. Framför allt ger förhöjt blodtryck ökad risk för stroke, hjärtsjukdom och njursvikt. Ju högre blodtryck desto högre är risken. En ökning av övertrycket (systoliskt tryck) på 20 mmHg och en ökning av undertrycket (diastoliskt tryck) på 10 mmHg ger t ex en dubblerad risk för död genom slaganfall (stroke) eller hjärtsjukdom.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


×

Kontakta oss